Ζητείται Οικιστική Γη

Ζητείται οικιστικη Γη για αγορά

 

Please Go to ” Log In ” and Register as a member.

Click here to register:     Land Wanted

Thank you for visiting our website,

Solomon Kourouklides    

B.Sc.Hons.(Econ) – UK,   SCV – Senior Certified Valuer.

www.cyprus-buyrent.com

Specialist for Limassol Properties,

Lemesos , Cyprus

 

 

Comments are closed.