Δωρεάν Συμβοθλές για επιβολή ΦΠΑ στα Οικόπρδα

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΙΚΟΔΟΜΙΣΙΜΗ ΓΗ /ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΑΠΟ 2/1/2018

Please  Register as a member.

Click here to register:       Contact Us

Thank you for visiting our website,

Solomon Kourouklides    

B.Sc.Hons.(Econ) – UK,   SCV – Senior Certified Valuer.

www.cyprus-buyrent.com

Specialist for Limassol Properties,

Lemesos , Cyprus

Comments are closed.